El perquè de les mesures

Contaminació i riscos per a la salut

Contaminació a l'àrea metropolitana
Quins són els motius?

La contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut de tots els ciutadans metropolitans. Si bé la qualitat de l'aire està millorant lentament, la contaminació atmosfèrica continua essent el perill més gran per a la salut ambiental al territori metropolità. Segons el darrer informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa. 


Puja
Com està l'aire metropolità?

Els municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona estan sotmesos a uns nivells de contaminació que excedeixen els llindars màxims de contaminació d'NO2 i de PM10 establerts per la UE i l'Organització Mundial de la Salut i constitueixen una amenaça de primer ordre en termes de salut pública. El darrer informe sobre la qualitat de l'aire durant el 2018 a Catalunya indica uns resultats similars als del 2017 i, en conseqüència, a la conurbació de Barcelona es tornen a superar els nivells de contaminació legals d'NO2 (Directiva 2008/50/CE de 21 de maig de la Unió Europea sobre la qualitat de l'aire ambient i una atmosfera més neta a Europa) i de PM que recomana l'OMS.

Excedir els llindars de contaminació establerts té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica ha pogut parametritzar amb més de 3.000 morts prematures anuals a l'entorn metropolità. I s'ha comprovat que la influència del transport i la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica és més del 50 % a l'àmbit de la zona de protecció especial, però puja fins al 70 o al 80 % en les zones més denses de la conurbació de Barcelona. 


Puja
Quins efectes té sobre la salut?

Segons l'Agència Europea del Medi Ambient i l'Organització Mundial de la Salut, els efectes de la contaminació sobre la salut són: efectes sobre el sistema nerviós central (PM), asma i funció pulmonar reduïda (PM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu (PM), efectes al fetge, a la melsa i a la sang (NO2), càncer de pulmó (NO2 i BaP), efectes cardiovasculars (PM, SO3, O3), etc. 


Puja
Què hi diu la comunitat científica?

L'elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica ha pogut parametritzar en més de 3.000 morts prematures anuals a l'entorn metropolità. Sense anar més lluny, el passat mes de novembre es va presentar el darrer informe sobre l'estat de la salut a Barcelona que indicava que el càncer de pulmó ja és la primera causa de mort prematura entre les dones. També indicava que el 70 % de la població estava exposada a nivells de NO2 superiors als recomanats per l‘OMS i per la UE.

En els darrers anys s'han multiplicat les proves que relacionen salut i contaminació. Més concretament, els estudis relacionen la contaminació atmosfèrica amb diverses patologies:

  • Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) destaca que l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats podria aportar beneficis considerables per a la salut i l'economia. Més concretament, l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats europees podria evitar fins a 10.000 morts prematures. En el cas de Barcelona, si tots els carrers disposessin d'infraestructura ciclista s'evitarien 248 morts prematures cada any: Estudi sobre l'ampliació de carrils bici
  • L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l'Hospital del Mar i l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) revelen en un estudi que els alts nivells de contaminació incrementen un 20 % el risc de patir un ictus aterotrombòtic: Conclusions de l'estudi
  • Experts de la Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari i del CIBER en la seva àrea de malalties cardiovasculars (CIBERCV) han fet un estudi que demostra que els dies en què els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats a l'àrea metropolitana de Barcelona es produeixen més atacs de cor: Contaminació i infarts
  • La Comissió Lancet sobre Contaminació i Salut indica que la contaminació va provocar 23.987 morts a Espanya el 2015, cosa que significa 1 de cada 17: Article complet
  • Un estudi epidemiològic a gran escala de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Societat Americana contra el Càncer vincula alguns contaminants de l'aire amb la mortalitat per càncer de ronyó, de bufeta i colorectal. La recerca va fer un seguiment durant 22 anys (del 1982 al 2004) a més de 600.000 persones adultes i va relacionar la mortalitat per 29 tipus de càncer amb l'exposició residencial a tres contaminants ambientals: PM2,5, diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3): Càncer i contaminació atmosfèrica
  • El darrer treball d'ISGlobal de Barcelona indica que un increment de 5 ?g/m3 de PM10 a l'aire respirat resulta la pèrdua de gairebé un any de vida (Environment International, 2016): Relació entre esperança de vida i contaminació
  • El Projecte BREATHE constata una afectació negativa en el desenvolupament dels infants sotmesos a contaminació atmosfèrica a les escoles, més hiperactivitat i dèficit d'atenció en els adolescents (Environment International, 2016): Projecte BREATHE
  • La contaminació atmosfèrica és la causa de diverses afectacions cerebrals com ictus o accidents cardiovasculars (OMS), malalties degeneratives (Journal of Alzheimer's Disease, 2015) i diversos problemes de salut mental (JAMA Psychiatry, gener 2013).
  • Es constaten múltiples proves dels efectes en l'aparell respiratori, com càncers de pulmó (OMS), pneumònies (OMS), afectacions pulmonars diverses (Thorax, 2009, 64) i obstruccions pulmonars cròniques (OMS).
  • Es destaquen diversos estudis sobre impactes en el sistema reproductor (CREAL-ISGlobal) i sobre afeccions coronàries (Circulation, 2010 i OMS). 

Puja